Hoorzitting

Vandaag 25 februari 2016 diende de hoorzitting die gemeente Utrecht had ingelast om de bezwaren van de omwonenden van de Hardebollenstraat nog eens te horen. Na de bezwaren uit de buurt gehoord te hebben, mocht Freya deze bezwaren weerleggen.

Omdat de hoorzitting openbaar was voel ik me vrij om een aantal passages uit pleidooi van Freya hier te plaatsen.

IMG_20160226_000603

Collateral damage

Relevant is ook nergens uit de monitors Breedstraatbuurt van de afgelopen zes jaar blijkt dat er sprake is van enige relatie tussen de activiteiten van sekswerkers in de Hardebollenstraat en criminele activiteiten. De Hardebollenstraat is uitsluitend gesloten als gevolg van een beslissing betreffende het Zandpad, waar de Hardebollenstraat niets mee van doen had.

Verder is relevant dat al sedert 70 jaar sekswerkers actief zijn op de Hardebollenstraat en opvalt dat op de site van de stichting melding gemaakt wordt van een boek “De ideale Buurt”, geschiedenis van de Breedstraatbuurt; een beschrijving vanaf de Middeleeuwen tot 1988 waar nergens in negatieve termen over de sekswerkers, die toen al 45 jaar werkzaam waren in de Hardebollenstraat, gesproken wordt. Dat geeft aan dat opgepast moet worden om emotie voor feiten te laten prevaleren.

Normaal beroep

In de de zienswijze valt op dat nergens concreet aangegeven wordt in welke mate de in het bestemmingsplan toegelaten activiteit rechtens relevant inbreuk maakt op de leefbaarheid. Freya stelt vast dat er sprake is van een hetze-stemming  tegen de beoogde activiteit. Dat is het grootste probleem in deze kwestie. Iedereen vergeet dat het beroep van sekswerker juridisch al sedert 2000 een normaal legaal beroep is. Dit betekent dat Freya zich niet moet verbergen, vanwege een intolerante Umwelt, maar dat al die protesteerders zich misschien wel eens de vraag moeten stellen: zijn deze 300 sekswerkers niet enorm de dupe geworden van een groteske maatregel van de vorige burgemeester en hebben zij niet het recht om hun werk op een normale wijze uit te oefenen in een gebied waarin het bestemmingsplan zulk werk toestaat? Ik lees dat de PvdA-fractie de gemeente oproept de V&D-medewerkers die hun baan verloren zijn te ondersteunen. Toen de 300 sekswerkers bijna 3 jaar geleden van de ene dag op de andere dag hun baan verloren, werd die oproep niet gedaan. Toen werd er geroepen dat Freya zelf aan de slag moest.

Monitors

Gesuggereerd wordt dat de aanwezigheid van sekswerkers in de Hardebollenstraat voor sluiting de reden was voor de overlast uit de buurt

Freya citeert met genoegen uit de monitor Breedstraatbuurt. Die heeft de afgelopen zes jaar vanaf 2008 vier keer plaatsgevonden. Die evaluatie geeft een heel ander beeld. Evident blijkt dat van de 14 onderdelen van freqent ervaren overlast de raamprostitutie iedere keer onderaan de lijst staat. In 2008 wordt bijvoorbeeld geluidsoverlast met 83% gekwalificeerd en raamprostitutie met 17%. De aanwezigheid van het dak en thuislozen doet 57% en blijft (let wel) tot op heden ongeveer hetzelfde percentage houden, rondom de 55%. Ook cafés en restaurants scoren bijna het dubbele van raamprostitutie. De vraag dringt zich dan op: waarom worden die activiteiten niet gesloten? Is dat niet discriminatie? Meten met 2 maten?

Psychische overlast

Over de 17% (prostitutiegerelateerde klachten) is ook nog het volgende te zeggen. Niet onaannemelijk is dat dit percentage gerelativeerd moet worden, omdat een deel van de geenquêteerden, zoals de Hoge Raad dat noemt, last heeft van “psychische” overlast. Psychische overlast kan als volgt gedefinieerd worden: van psychische overlast aan de zijde van de omwonenden is sprake in het geval het gedrag van de sekswerker als storend wordt ondervonden, zonder dat valt vast te stellen dat dit het gevolg is van laakbare gedragingen van de sekswerker, maar van persoonlijke omstandigheden aan de zijde van de omwonenden. Of, zoals in een commentaar op een later arrest  van de Hoge Raad werd aangegeven: “Bij de vraag of burengerucht moet worden getolereerd gaat het met name over de vraag wat verstaan moet worden onder abnormaal gebruik: de daaraan verbonden hinder hoeft niet te worden geduld; die welke verbonden is aan een normaal gebruik van de zaak in kwestie wel”

Zo is het maar net!

Onaanvaardbare overlast

In de zienswijze wordt gesteld: “Wij zullen alle middelen inzetten om te zorgen dat onze buurt verlost blijft van de onaanvaardbare overlast die een magneet als raamprostitutie onhherroepelijk veroorzaakt” 

Als raamprostitutie, die onderaan de ladder van 14 onderdelen van overlast in de buurt staat, al zo gekwalificeerd wordt, dan staat de buurt nog grote veranderingen te wachten. Immers drugsgebruik doet ook na vertrek van de raamprostitutie 64%. Jongeren op straat (59%) weg ermee!, verkeersoverlast? (56%) oprotten! Terassen? (12%) Ben je helemaal gek geworden? Weg ermee!! Sluiten! Alles Sluiten!! Iedereen lacht, wat een absurd idee, maar Freya is de dupe vanwege selectieve intolerantie want daar zit het probleem. Het gaat niet om de leefbaarheid van de buurt, maar om de intolerantie.

Overlast na sluiting gestegen

Uit al die cijfers over overlast  na sluiting (2014) blijkt dat de sluiting van de ramen in juli 2013 het klimaat slechts marginaal heeft veranderd. De rommel op straat is zelfs met 7% gestegen. Mensen die uitgaan veroorzaken zelfs meer overlast dan in 2011. Verkeersoverlast is gestegen met 9% en de dak en thuislozen met 10%, terwijjl 1% stijging inzake overlast cafés, restaurants en snackbars.

Dempende invloed

Je zou zelfs de stelling aandurven dat de aanwezigheid van sekswerkers een dempende invloed had op de overlast.Wat dat betreft is er zeer goed nieuws als de Hardebollenstraat weer opengaat

Njet, njet, njet

Daarbij komt dat Freya al 2,5 jaar investeert in contacten en netwerken met de politie, de gezondheidszorg (HAP) en ook voortdurend contact heeft gezocht met de indieners van de zienswijze. Op alle mogelijke wijzen heeft Freya geprobeerd om met de stichting afspraken te maken. De stichting nam alleen maar een onleefbaar standpunt in van “njet, njet njet!” Iemand die zich zo opstelt, roept al snel het imago op van het absolute gelijk. Het wordt dan een geloofswaarde en daar voelt moeilijk mee te communiceren.

Interessant is het argument met verwijzing naar ondernemers. Ook hier redeneert de stichting selectief. Een legaal beroep als sekswerker mag niet in verband met een kinderdagverblijf, maar een coffeeshop met gedoogstatus is geen enkel proleem. De stichting wil een Breedstratbuurt die een volwaardig deel van de historische binnenstad wordt. De stichting wordt op haar wenken bediend. Sekswerkers waren vanaf de Romeinse tijd verbonden met Utrecht. De vlag moet uit dat de sekswerkers de draad weer opppakken.

Leefbaarheid

In een stad als Utrecht is diversiteit uitgangspunt. Wil je het in de stad uithouden dan zul je tolerant moeten, want alleen met een brede instelling ga je niet iedere dag zuur door het leven. Ieder  heeft recht op zijn eigen mening , maar leefbaarheid in de zin van de APV is niet afhankelijk van ja of nee stemmers. Het zijn geen verkiezingen, maar een kwaliteitscriterium waar kwalitatieve argumenten aangedragen moeten worden voor de bepaling of al dan niet de leefbaarheid onaanvaardbaar wordt. Zou de stichting wel in overleg zijn gegaan met Freya, dan zou de stichting begrepen hebben dat zowel Freya als degene die zegt de stichting  te vertegenwoordigen feitelijk hetzelfde belang hebben, namelijk een leefbare buurt.

Daarnaast heeft de Gemeente enorme wettelijke instrumenten om bij overlast in te grijpen, zeker gezien de geschiedenis is de Gemeente schatplichtig en verdient Freya een eerlijke kans.

De gemeente gaf na de hoorzitting aan voor 1 april een definitief besluit te nemen of de raamprostitutie terugkeert in de Hardebollenstraat.

Een paar fragmenten zijn door de buurtbewoners gefilmd, het filmpje daarvan is hier te bekijken fragment hoorzitting

Advertenties

2 gedachtes over “Hoorzitting

  1. Pingback: De opkoop van de Hardebollen…1 jaar later – freyautrecht

  2. Pingback: De opkoop van de Hardebollen…1 jaar later | Utrecht Krijgt Spijt

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s