In gespek met politici, moties en aannemen nieuwe APV

Drie weken nadat Freya de vergunningsaanvragen had ingediend en Freya werd verzekerd dat bij een vergunningsaanvraag uitsluitend werd gekeken naar regels en geen politiek bedreven zou worden, besloot de gemeente Utrecht op 2 december tot een Algemene Plaatselijke Verordening (APV) wijzigingsvoorstel. Dit voorstel betrof nogal drastische wijzigingen (zoals hier Van indienen vergunning tot voorstel wijziging van de APV te lezen is). De voorgestelde regels waren te ingrijpend en maakte de vergunningsaanvragen onmogelijk. Toch wilden we niet gelijk opgeven, tenslotte waren de voorgestelde regels nog geen feit, alles kon nog veranderen als we de politici maar op andere gedachten konden brengen.

We bekeken de voorgestelde APV, we waren ons gelijk bewust welke gevolgen dat voor de aanvraag zou hebben, we bekeken de samenstelling van de gemeenteraad en onderzochten welke politieke partijen we minimaal moesten overtuigen om een meerderheid in de gemeenteraad krijgen. Nadejda en ik hadden totaal geen politieke ervaring, Wil gelukkig wel en vond al snel een lijst met contactgegevens van de raadsleden. We belden alle politieke partijen en werden verwezen naar de raadsleden die prostitutie in hun portefeuille hadden…bij sommige politieke partijen kregen we gehoor, bij andere partijen kregen we geen gehoor.

PvdA
De PvdA gaf aan dat ze nog weinig van Freya af wist en ons graag wou ontmoeten. We voerden ons eerste gesprek met de PvdA. We legden ons bedrijfsplan voor, lieten de huurcontracten zien, vervolgens legden we de gevolgen van de voorgestelde APV uit en  vroegen we naar de mogelijkheid om als nieuwe exploitant een nieuwe huurovereenkomst met het waterschap aan te gaan, en of de gemeente of burgemeester bereid was contact op te  nemen met het waterschap om het Zandpad in ieder geval tijdelijk open te kunnen stellen totdat er een nieuwe locatie zou zijn. Ondanks de PvdA natuurlijk de burgemeester zou steunen, was er wel sympathie voor de plannen van Freya.

SP
Het tweede gesprek was met de SP. We stelden ons voor en legden ons bedrijfsplan wederom voor, lieten de huurcontracten zien en legden het belang voor het gebruik van de boten uit. De SP probeeerde actief mee te denken en opperde dat koop van de boten de situatie zou kùnnen veranderen en dat dat wellicht een optie zou zijn om de boten weer in gebruik te nemen,  dan was namelijk de besmette eigenaar ertussenuit. Koop lag niet in onze mogelijkheden, de boten waren sowieso niet te koop, en aangezien Freya uit twee sekswerkers bestaat konden we een lening van miljoenen bij een bank natuurlijk ook wel op onze buik schrijven…Achteraf maar goed ook, want later werd eigendom en exploitatie gescheiden in de APV, dit om opnieuw omvallen van een hele straat te voorkomen. Toch is het gesprek met de SP een belangrijk en zinvol gesprek geweest. De SP wees ons op een aantal punten waar we veel aan gehad hebben.

GroenLinks
Het daaropvolgende gesprek was met GroenLinks. We stelden ons wederom voor en legden ons bedrijfsplan uit, lieten de huurcontracten zien, legden uit hoe belangrijk de boten voor onze plannen waren en welke veiligheid het Zandpad bood. Het bedrijfsplan werd zeer positief ontvangen maar er werd tegelijkertijd ook medegedeeld dat het probleem bij de eigenaar van de boten lag. We legden uit dat we niet afhankelijk waren van een eigenaar, maar wel van ramen en er niet veel keuze was wat betreft raameigenaren en prostitutiebestemmingen. Alleen het Zandpad en de Hardebollenstraat. Bovendien had de gemeente zelf aangeraden huurcontracten met de eigenaren aan te gaan, wij vonden het niet redelijk om daar nu dan een probleem van te maken. Er waren ondertussen dan wel plannen voor een tijdelijke en een nieuwe locatie gekomen , maar daar hadden de sekswerkers nu niks aan. We vroegen om het Zandpad en de Hardebollenstraat open te stellen totdat de nieuwe locatie in gebruik genomen kon worden.

VVD
Door de VVD werden we hartelijk ontvangen, de eerste partij die de plannen van Freya en de noodzaak van de boten daarvoor begreep. De VVD was zelf ook niet echt voorstander van een nieuwe locatie waarvoor de gemeente een investering moest doen, het standpunt van de VVD toen was dat investeringen uit de markt zelf moest komen, de gemeente mocht daar geen rol in spelen.

D66
Het gesprek met de D66 verliep in het begin heel stroef. Er waren veel verwijten over wat zich had afgespeeld op het Zandpad.  Onze persoonlijke ervaringen op het Zandpad en wat werd beweerd over het Zandpad waren van totaal andere orde. Het zandpad was voor mij de meest veilige plek waar ik ooit gewerkt had met exploitanten die een streng beleid voerden. Volgens de gemeente faciliteerden de exploitanten vrouwenhandel, kwamen mishandelingen regelmatig voor en moest de gemeente daarom wel ingrijpen, de vrouwen moesten beschermd worden. We legden uit dat wanneer je de vrouwen wilt beschermen moet zorgen dat zij weer in haar inkomen kan voorzien en dat doe je door haar een veilige werkplek te bieden, die veilige werkplek was op het Zandpad. De sekswerkers die op het Zandpad en de Hardebollenstraat  werkten verdienden deze behandeling in ieder geval niet. De sekswerkers kwamen op straat te staan, Freya maakt zich hard voor die sekswerkers, niet voor de voormalige exploitanten. Er kwam begrip voor de situatie van de vrouwen, het gesprek nam een positievere wending. Er kwam steun voor Freya, het bedrijfsplan werd zeer goed ontvangen, vooral de instapcursus en het broodfonds kon de D66 waarderen. Ook hier lagen de problemen vooral bij het huren van de boteneigenaar.

CDA
Het CDA is een politieke partij waarbij je als sekswerker denkt geen enkele kans te hebben. We besloten toch een gokje te wagen en maakten ook een afspraak met het CDA en gingen zonder enkele verwachtingen het gesprek aan. We legden onze plannen voor en benadrukten hoe belangrijk de ramen aan het Zandpad waren voor de plannen van Freya. Het CDA reageerde door te zeggen dat er in de ideale wereld geen prostitutie  bestaat…maar dat de wereld verre van ideaal is en er daarom op zo’n veilig mogelijke manier een plek geboden moest worden aan prostitutie…en die plek was wat het CDA betreft  op de nieuwe locatie

10 december 2013 RaadsInformatieAvond (RIA)
Tijdens de gesprekken met de politieke partijen werd me er meerdere malen op gewezen dat ik tijdens de raadsinformatieavond de mogelijkheid had om in te spreken. In 5 minuten spreektijd mag je  de gemeenteraad dan informeren over je plannen . Omdat we nog niet alle raadsleden hadden kunnen spreken bestond mn tekst uit vertellen wie Freya is en waarvoor Freya staat en het uitleggen waarom het zo’n noodzaak is om de bestaande ramen zo snel mogelijk te heropenen. Uiteraard was ik niet de enige spreker. De andere vergunningaanvragers spraken ook in, alsmede de buurtbewoners van de Breedstraatbuurt en Overvecht en ook door personen die claimden wekelijks op het Zandpad te komen waar zij zulke vreselijke misstanden hadden gezien…. heel gek had geen enkele sekswerker deze personen ooit op het Zandpad gezien…. niet wekelijks niet gezien…. of maandelijks niet gezien… maar helemaal nooit gezien. Heel vreemd om te ervaren hoe totaal vreemde mensen zogenaamd ineens het beste met je voor hebben en je willen “redden”uit de prostitutiebranche. Maar deze personen begrepen niet dat we juist onzelf wilden redden door net als iedereen zelf in een inkomen te kunnen voorzien door middel van een legale werkplek. De buurtbewoners waren respectloos naar de sekswerkers, alsof sekswerkers de oorzaak waren van alle overlast en criminaliteit in Utrecht. Dan is die dubbelrol van sekswerker en vergunningsaanvrager lastig. De stigmatiserende non-argumenten raken je, toch moet je proberen proffesioneel te blijven. In de meeste gevallen lukt me dat wel, ik incasseer, slik en krop het op later gooi ik op social media mn frustratie eruit, soms laat ik me daar iets te  ver in meevoeren, het zijn de emoties van mij als sekswerker, van mij als mens. Ondanks dat buurtbewoners respectloos waren naar sekswerkers heb ik de buurtbewoners altijd met respect behandeld. Freya staat altijd open voor gesprek en wacht op de dag dat we in de praktijk kunnen bewijzen dat prostitutie geen overlast bezorgd. Na afloop van de RIA is er een borrel. Hier begint het echte lobbyen. Hier krijg je de kans om met politici en andere betrokkenen na te praten. Dit is de uitgelezen kans om je argumenten en plannen te verduidelijken en natuurlijk om te netwerken. Er komen naast belanghebbenden ook vele andere interessante mensen op af zoals onderzoekers, media en geïnteresseerden die iets vergelijkbaars hebben meegemaakt die hun visie en kennis willen delen. De borrel is veel waardevoller dan de RIA zelf waar je slechts 5 minuten spreektijd hebt.

12 december 2013 Commissievergadering
Opvolgend op een RaadsInformatieAvond volgt een commissievergadering. Tijdens eens commissievergadering voeren raadsleden met elkaar een debat en worden er vragen gesteld. De commissievergadering heeft als doel de gemeenteraad en het college te adviseren, er worden nog geen besluiten genomen. Besluiten worden uitsluitend in de raadsvergadering genomen. Wel kun je tijdens de commissievergadering proeven hoe de politieke partijen erin staan, welke politieke partijen je plannen begrijpen en met welke partijen een extra gesprek nodig is omdat ze de noodzaak totaal niet inzagen. Na de commissievergadering was er weer een borrel dus lobbyen en netwerken. Omdat het soms echt leek of de raadsleden totaal niet konden indenken waar ik op doelde als ik het over veiligheidssystemen had besloot ik de raadsleden uit te nodigen voor een bezichtiging van de door ons gehuurde boten en kantoor met de beveiligingssystemen.

17 december 2013 Bezichtiging boten en kantoor Zandpad
Twee dagen voor de raadsvergadering hadden we alle politieke partijen gesproken. We konden op dit punt niet heel veel meer doen behalve een bezichtiging van de boten en het kantoor op het Zandpad te organiseren zodat raadsleden een beter beeld kregen van de aanwezige beveiligingssystemen. Het was het voormalige kantoor van Wegra die vlak voor de sluiting een enorme investering in veiligheidssystemen gedaan had. Deze systemen zou Freya gaan huren. Het alarmsysteem was uitgevoerd met een intercom naar het kantoor zodat bij het activeren van het alarm onmiddellijk communicatie was tussen de beveiliger en de sekswerker. Deze communicatie werd bij het inschakelen van het alarm automatisch opgenomen. Deze opname kon eventueel later bij politieonderzoek natuurlijk goed van pas komen als bewijsmateriaal. Ook was er een zeer uitgebreid camerasysteem die het gehele zandpad in beeld bracht, waardoor kentekenregistratie mogelijk was. En een geavanceerd pasjessysteem. Dit pasjessysteem regelde toegang tot de kamers, de verlichting, de airco, centrale verwarming en registreerde de werktijden. Al deze systemen bij elkaar en de inzet van professionele beveiligers zouden bijdragen aan een veilige werkomgeving voor de sekswerkers. We demonstreerden het alarmsysteem met een gedeelte van de raadsleden in het kantoor en het andere gedeelte van de raadsleden in een peeskamer. Ook lieten we de verschillende types kamers zien; de SM kamer en de peeskamer. Beide waren ze net gerenoveerd. Ze roken zelfs nog nieuw. Allen voorzien van keuken, bad, toilet en airco. Alles was klaar voor gebruik, we wilden zo graag alle sekswerkers weer hun kamer terug geven. De raadsleden waren onder de indruk, dat viel echt wel te merken. Freya was op de goede weg en dat waren mn mede aanvragers ook opgevallen. Er werden roddels verspreid… ik zou zomaar ineens het nichtje van Wegra zijn, de eerste keer dat ik het hoorde moest ik er eigenlijk nog wel om lachen, zo belachelijk was t. Hoe kwamen ze erop?  Ik ging ervan uit dat de de gemeente even wat registers zou induiken om gelijk tot de conclusie te komen dat er geen enkele familieband met Wegra was. Maar nee deze roddel ging een eigen leven leiden en haalde zelfs de krant, en bereikte zelfs de tweede kamer. Ik zal in een ander artikel ingaan op hoe dit verhaal tot stand kwam en welke gevolgen het heeft gehad voor de vergunningsaanvraag.

19 december Raadsvergadering.
De raadsvergadering; deze vergadering hebben we vanaf de publieke tribune bijgewoond. Dit is het grote debat, waar amendementen en moties worden ingediend en besluiten worden genomen. Het debat gaat alle kanten op, van negatief voor de vergunningsaanvraag tot positief voor de vergunningsaanvraag. Het debat begon of het aantal werkplekken niet naar beneden bijgesteld kon worden, dit verzoek kwam van het OM en de politie wegens beheersbaarheid

 

2016-05-08-00.05.13.png.pnggelukkig was de meerderheid van de gemeenteraad tegen een verlaging van het maximum aantal werkruimten. Er werd een Amendement (2013/A88) ingediend om de voorgestelde wijziging van de  APV te schrappen.

2016-05-08-00.07.46.png.png

Het debat ging verder over de mogelijkheid van vervanging van huurster tijdens ziekte of vakantie. In de voorgestelde wijziging was het verboden  een sekswerker gebruik te laten maken van een kamer die al reeds aan een andere sekswerker was verhuurd. Dat maakte het onmogelijk om gebruik te maken van een invalster tijdens ziekte of vakantie. Daarmee breng je de sekswerker onnodig op hoge kosten. Gelukkig zag de meerderheid van de gemeentetaad in dat met deze maatregel de sekswerker onnodig getroffen zou worden en dienden Amendement 2013/A89 in. De voorgestelde wijziging werd gewijzigd in “Het is verboden een prostituee gebruik te laten maken van een werkruimte die reeds aan een andere prostituee is verhuurd, behoudens bijzondere omstandigheden”.

2016-05-08-00.10.14.png.png

 

Het debat ging verder over het beperken van overlast. Om tegemoet te komen aan bewoners van de Breedstraatbuurt is voorgesteld om de voor Hardebollenstraat sluitingstijden in te stellen tussen 02:00 en 08:00. De ChristenUnie dient een Amendement (2013/A90) in om het volgende in de APV op te nemen. “Het is verboden een raamprostitutiebedrijf voor klanten geopend te houden of daarin klanten toe te laten op andere tijdstippen dan van 08:00 tot 02:00”. Dat zou dan niet alleen voor de Hardebollenstraat gaan gelden, maar ook voor de nieuwe locatie. De ChristenUnie vond hiervoor geen steun in de gemeenteraad.

2016-05-08-00.18.09.png.png

Het debat ging verder over maximale verhuurprijzen aan sekswerkers en het maximeren van het aantal ramen per exploitant. Amendement 2013/A91  en Amendement 2013/A92. Het debat over maximale verhuurprijzen kreeg een interessante wending. Eerder werd aangenomen dat de huurprijzen op het Zandpad een vorm van uitbuiting was. Nu de gemeente meer op de hoogte was van de huurprijzen in andere prostitutiegebieden werd wel duidelijk dat het niet simpel was om een maximale huur vast te stellen. Het werd de gemeenteraadsleden steeds meer duidelijk dat de exploitanten ook behoorlijke kosten moeten maken en dat een huur minimaal kostendekkend met een redelijke winstopslag moest zijn. VVD en Leefbaar Utrecht dienden Amendement 2013/91 in.

2016-05-08-00.12.20.png.png

Het volgende Amendement 2013/A92 ingediend door de VVD was in het voordeel voor de vergunningsaanvraag van Freya. De VVD stelde voor om het maximeren van het aantal werkruimten te versoepelen van 20% naar 50% De VVD had de noodzaak begrepen dat het belangrijk was dat alle ramen open zouden gaan. Met twee serieuze vergunningaanvragers had met dit Amendement het volledige Zandpad tijdelijk open gekund, helaas was er verder geen steun voor dit Amendement in de gemeenteraad en werd het verworpen.

 

2016-05-08-00.13.51.png.png

Het debat ging verder over eigendom. Dat de gemeente ondertussen problemen met de eigenaar van de prostutieramen had was duidelijk geworden. De gemeente wilde voortaan eigendom en exploitatie scheiden. Dit vooral om te voorkomen dat opnieuw een hele prostitutielocatie kon omvallen. De SP diende motie 2013/M98 in waarin de SP voorstelde dat de gemeente eigenaar zou worden van prostitutiewerkruimten en deze zouden verhuren volgens Eindhovens model

2016-05-08-00.15.10.png.png

Op het eind van het debat leken alle gesprekken met de politici en de bezichtiging van het Zandpad eindelijk vruchten af werpen, er werd stevig gedebatteert over het tijdelijk openen van de ramen op het zandpad en de Hardebollenstraat. Er kwam steeds meer steun tijdens dit deel van het debat, het bedrijfsplan van Freya kwam ter sprake, de instapcursus en het broodfonds werden geprezen. Uit dit debat rolde de mooitste motie van de avond. 2013/M99, waarin het college werd opgedragen
– de bestemming Zandpad en Hardebollenstraat te handhaven tot het opleveren van een alternatieve locatie,
– daarnaast werd het college opgedragen om mogelijk te maken de ramen op zo’n kort mogelijke termijn weer in gebruik konden worden genomen
– en het college werd opgedragen in gesprek te treden met het waterschap en te bewerkstelligen dat de ligplaatsen behouden bleven voor raamprostitutie zolang de alternatieve locatie niet was opgeleverd.

De gesprekken met de raadsleden hadden wel wat zin gehad, maar natuurlijk hadden we veel meer verloren dan we gehoopt hadden. Onze advocaat bleef in onze vaktermen en zei we worden genaaid! Toch was er een klein sprankje hoop…een tijdelijke opening van het Zandpad en de Hardebollenstraat lag in de mogelijkheden. Het was nog niet voorbij!

24 december publicatie nieuwe APV
Op 24 december werd de APV geplubiceerd en werden we door de juristen van de gemeente uitgenodigd om te komen praten over de gevolgen van het aannemen van de APV op onze vergunningsaanvragen voor het Zandpad en de Hardebollenstraat. Voor het stadhuis stond er een kerstmarkt. Utrecht maakte zich op voor de kerst, gezellig met vrienden en familie feest vieren. Een schril contrast… de sekswerkers die in de periode van april tot en met juli hun werkplek en daarmee hun inkomen en legaliteit verloren hadden probeerden in diezelfde periode te overleven. Geen feest, vaak geen familie om zich heen omdat ze geen geld hadden om die te bezoeken, laat staan voor cadeautjes voor de kinderen. Eenmaal in het stadhuis werd ons onder het genot van een kopje thee de nieuwe APV onder ogen geschoven, en die was er als volgt uit komen te zien.

screenshot_2016-05-08-13-55-23.png

screenshot_2016-05-08-13-55-44.png

Artikel 3.4 .a gaf geen enkel probleem, de gegevens van de onderneming en beheerders hadden wij al aan de gemeente verstrekt, en door de huurcontracten waren we gerechtigd tot het gebruik van de werkruimten. Ook bij het artikel 3.4.3 waarbij het indienen van een bedrijfsplan verplicht was gesteld hadden wij al voldaan. Bij artikel 3.4.4 werd uiteengezet aan welke eisen het bedrijfsplan minimaal moest voldoen. Het leek wel of het bedrijfsplan van Freya als voorbeeld had gediend om tot deze eisen te komen. Het bedrijfsplan behoefde geen enkele aanpassing.

screenshot_2016-05-08-13-56-04.png In Artikel 3.5 zijn de gedragseisen van exploitant en beheerder uiteen gezet. Dit wordt vooral getoest door het inzetten van een integriteitsonderzoek. Dat kan gemeentelijk (gemeeentelijke bibob) maar er kan ook voor worden gekozen om het landelijke bureau bibob in te schakelen. Het landelijke bureau heeft toegang tot meer registers en is een uitgebreid integriteitsonderzoek die 8 weken in beslag neemt en verlengd kan worden met 4 weken. De gemeente was in onze aanvraag al bezig met alle gegevens te verzamelen die nodig zijn voor het landelijke bureau bibob, deze procedure was dus al in gang gezet.

screenshot_2016-05-08-13-56-23.png

Artikel 3.6.2 beschrijft dat het maximaal aantal werkplekken op 162 gesteld is. Dankzij Ammendement 2013/A88 is dit aantal behouden.
Artikel 3.6.4 heeft grote gevolgen voor de aanvraag van het Zandpad. In dit artikel wordt namelijk vastgesteld dat er een vergunning aan een exploitant kan worden verleend voor maximaal 20% van de werkruimten, wat neer kwam op 32 ramen. De aanvragen die Freya had ingediend ging over een totaal van 115 ramen. Ik moest dus afstand van heel wat ramen gaan doen … 83 om precies te zijn. We vroegen bedenktijd…het was een onmogelijke beslissing. 32 ramen op het Zandpad had onze voorkeur, maar was tegelijkertijd ook het meest onzeker. Waterschap had de huurovereenkomsten opgezegd, er was dan wel een motie 2013/M99 ingediend. Maar we wisten niet hoe het Waterschap hier op zou reageren. De 17 ramen op de Hardebollenstraat leken haalbaarder. Maar 17 ramen op de Hardebollenstraat en 15 op het Zandpad was financieel weer onhaalbaar. Dit komt omdat je dan dubbele personeelskosten hebt en die hakken er behoorlijk in. Ik vond dit artikel in de APV een ramp. Niet omdat ik zo graag een grote exploitant wou worden, maar omdat het zou betekenen dat de ramen lang niet allemaal open zouden gaan, waardoor een groot aantal vrouwen, mn collega’s geen kamer kon krijgen. Het was niet eerlijk naar mn collega’s toe om grotendeels nee te moeten verkopen. Voor wie deden we het dan? als je alleen maar nee kunt verkopen? Vreselijk vond ik het.

Artikel 3.10. in dit artikel zijn de weigeringsgronden opgenomen. De vergunning wordt geweigerd indien de expoitant het integriteitsonderzoek (bibob) niet doorstaat.De vergunning wordt ook geweigerd indien het maximum van 20% van de werkruimten is overschreden. Dit had grote gevolgen voor de aanvraag, we hadden te maken met een “absolute weigeringsgrond”. Bij een absolute weigeringsgrond wordt het integriteitsonderzoek (bibob) bij onmiddelijke ingang gestaakt. We moesten dus echt gaan kiezen met welke ramen we de aanvraag voort wilden zetten, anders zouden beide aanvragen sowieso geweigerd worden. De gemeente gaf aan ons enige bedenktijd te geven omdat het om een bijzondere omstandigheid ging, de APV was gewijzigd tijdens de aanvraag.

screenshot_2016-05-08-13-56-47.png

Artikel 3:11.4 wordt de exploitant verplicht een intakegesprek te houden met iedere sekswerker. Het verslag van het intakegesprek maakt deel uit van de verplichte te voeren bedrijfsadministratie. De exploitant is verplicht de werkruimte te voorzien van een deugdelijke alarminstallatie. Aan de punten van dit artikel voldeden we. Het intakegesprek was opgenomen in ons bedrijfsplan, en we huurden veiligheidsinstallaties. Een deugdelijke administratie voeren spreekt natuurlijk voor zich. De exploitant en beheerder dienen te controleren dat er uitsluitend geregistreerde sekswerkers werkzaam zijn in het prostitutiebedrijf. Vermoedens van mensenhandel en andere vormen van uitbuiting dienen direct gemeld te worden bij de politie. Freya is voor een betere samenwerking met politie, gemeente en hulpinstanties, Freya stelt zich op als partner ook dit staat vermeld in het bedrijfsplan.  De eisen voor het huurcontract spreekt voor Freya voor zich, sekswerk is ondernemen.

 

screenshot_2016-05-08-13-57-23.png

Artikel 3:12 Verbod op dwingend bemoeien met de sekswerker spreekt voor zich. De sekswerker is ondernemer, en daarmee eigen baas. Bij een exploitant huurt zij alleen een bedrijfsruimte inclusief voorzieningen.

Artikel 3.13 minimale verhuurperiode van vier aangesloten weken is geen nieuwe regel, er is wel een extra regeling opgenomen. De vervangingsregeling die het mogelijk maakt tijdens ziekte of vakantie de kamer tijdelijk aan een andere geregistreerde sekswerker te verhuren zodat de kosten van een sekswerker die ziek is of op vakantie wil, niet onnodig hoog oplopen.

In Artikel 3.14 zijn sluitingstijden voor de Hardebollenstraat opgenomen. Van 02:00 tot 08:00 moet de Hardebollenstraat gesloten zijn. Een nare maatregel omdat de sekswerker er hard door getroffen wordt, niet alleen in haar portemonnee maar ook wordt zij belemmerd in haar ondernemersvrijheid. Bovendien verhoogt sluitingstijden het risico op een overval, daar kwaadwillenden weten hoelaat de sekswerkers met cash geld hun werkplek op de Hardebollenstraat zullen verlaten.

screenshot_2016-05-08-13-57-46.png

 

In Artikel 3:16 Bleef de registratieplicht gehandhaafd en zelfs aangescherpt ondanks het afkeuren van registratie door de eerste kamer. Er werden ditmaal ook weigeringsgronden voor de registratie opgenomen. De registratie werd in 2010 ingevoerd, maar destijds kreeg je sowieso een registratienummer, ongeacht je niet aan de verdere eisen om een werkplek te mogen huren voldeed. Vanaf nu zou de registratie geweigerd worden;
– wanneer de sekswerker nog niet de leeftijd van 21 had bereikt,
– of er vermoedens waren van gedwongen prostitutie of uitbuiting,
– of niet aan eisen vreemdelingenwet, in het bezit zijn van geldig legitimatiebewijs en een registratie bij de kamer van koophandel.

screenshot_2016-05-08-13-58-15.png

 

In Artikel 3:16a is bepaald dat de nieuwe APV per direct in werking gaat. Dat de aanvraag eerder was gedaan dan dat de APV werd aangenomen maakte hierdoor niks meer uit. We moesten aan de nieuwe APV voldoen om de aanvragen nog een kans van slagen te geven.

screenshot_2016-05-08-13-59-00.png

In de toelichting van de APV is opgenomen dat bij de beoordeling van vergunningsaanvragen rekening wordt gehouden met de feitelijke en economische verhoudingen. Dat wil zeggen dat de eigenaar van de roerende goederen (boten) en onroerende goederen (panden) niet meer dan een redelijke vergoeding mag ontvangen. Ontvangt de eigenaar van de roerende en onroerende goederen meer dan een vergoeding met redelijke winstopslag kan zij worden aangemerkt als mede-exploitant. Wat precies een redelijke vergoeding voor de gehuurde roerende en onroerende goederen bedroeg was volstrekt onduidelijk. Wat wel duidelijk was dat met de nu gevraagde huur de eigenaar van de roerende en onroerende goederen aangemerkt zou worden als mede exploitant. Dit was een probleem, ook dat zou een weigering betekenen.

We spraken met de gemeente af dat we de nieuwe APV op ons in zouden laten werken en zo snel mogelijk op de nieuwe regelgeving terug zouden komen.

31 december 2013
Op 31 december hadden we nog een afspraak met de juristen van de gemeente gemaakt om uit te leggen dat de APV wel heel ernstige gevolgen had voor de aanvraag, maar met name voor de sekswerkers. Natuurlijk zonder enig resultaat de APV was al aangenomen, als daar veranderingen in moesten komen, moesten we bij de politiek zijn en niet bij de ambtenarij. 31 december was ook de allerlaatste werkdag voor burgemeester Wolfsen. We waren blij, we hoopten dat de nieuwe VVD burgemeester een andere koers in zou zetten en wel bereid was aan een snelle opening van de ramen mee te werken. Het Freya team bracht s’avonds een toost op het nieuwe jaar, op de nieuwe burgemeester en op nieuwe kansen. Er was ons veel ontnomen, maar onze hoop niet. Om eerlijk te bekennen waren we doelbewuster dan ooit te voren. Hoe meer we ons genaaid voelden, hoe fanatieker we werden in het proberen te bestijden van het onrecht.

 

 

 

 

screenshot_2016-05-08-13-59-42.png