Belang van een legale werkplek

Na de sluiting konden mijn collega’s en ik al snel geen kant meer op. Onze legale werkplekken waren ontnomen en het werd ons al snel duidelijk wat dat precies inhield. Je verliest niet alleen je werkplek en daarbij ook je manier van klantenwerving, maar tegelijkertijd ook je legaliteit. Voor de sluiting voldeed je nog aan alle regels, maar na de sluiting, wanneer je met vaste klanten afsprak op een andere plek was dat ineens illegale prostitutie. 334 sekswerkers raakten dus die legale werkplek kwijt en door schaarste op de ramen  waren er geen 334 legale werkplekken meer te vinden, niet in de buurt…zelfs niet in het hele land. Het is dus onvermijdelijk dat na de sluiting de illegale prostitutie is toegenomen.

Het grootste verschil tussen legale prostitutie en illegale prostitutie is natuurlijk de vergunning van de exploitant. Maar naast de vergunning moet je je bij illegale prostiutie ook veel meer verstoppen. Verstoppen voor de overheid die sekswerkers in eerste instantie hun legale werkplek ontnam, diezelfde overheid jaagt vervolgens de sekswerkers op, delen boetes uit en delen informatie met de verhuurder van de woning waar illegale prostitutie is aangetroffen, waardoor de sekswerker vaak op straat komt te staan.

Door het harde beleid van de overheid verdwijnen steeds meer legale werkplekken. Een daling van 40% ten opzichte van 2000 (ten tijde van opheffen van het bordeelverbod). Door het verlies van die legale plekken worden sekswerkers min of meer gedwongen tot illegale prostitutie.
Je verwacht dat de overheid van een land waar prostiutie een gelegaliseerd beroep is maar tegelijkertijd legale werkplekken ontneemt er in ieder geval zorg voor draagt dat je je beroep alsnog kunt uitoefenen, net zoals bij andere beroepen regelmatig gedaan wordt, het zorgen voor werkgelegenheid, maar het tegendeel blijkt waar te zijn.

In plaats van bevorderen van werkgelegenheid krijgen sekswerkers te maken met nieuwe wetten. Een wet om klanten van sekswerkers die kunnen vermoeden of hadden moeten vermoeden dat zij een slachtoffer van mensenhandel bezoeken en dit niet melden worden beboet of worden een gevangenisstraf opgelegd. Opvallend is dat het bezoeken van een illegaal werkende sekswerker als een eerste signaal wordt genoemd. Wanneer de legale werkplekken gesloten worden blijft er alleen illegale prostitutie over. Het bezoeken van een sekswerker zonder vergunning (illegale prostitutie) wordt strafbaar, ook de sekswerker die zonder vergunning werkt wordt strafbaar, maar die vergunningen worden de laatste jaren alleen maar ingetrokken en nieuwe vergunningen worden niet verstrekt. Kunnen we zo langzamerhand nog wel spreken van een legaal beroep?

Deze ingrijpende wetten maken het belang van legale werkplekken nog belangrijker. Zonder legale werkplekken worden sekswerkers en hun klanten opgejaagd, beboet of zels gevangenisstaf opgelegd.

image
Hierboven een passage uit het wetsvoorstel om klanten die hadden moeten weten dat zij te maken hadden met een slachtoffer van gedwongen prostitutie. Een signaal wat een klant zou moeten herkennen als een signaal van gedwongen prostitutie is het ontvangen in een kelderbox, op een industrieterrein of recreatiewoningen. 1 of meerdere signalen missen kan een boete in de vierde categorie of 4 jaar gevangenisstraf opleveren.
De enge realiteit is dat legale werkplekken gesloten worden, ontvang je thuis loop je het risico beboet te worden en je woning te verliezen, ontvang je op een andere plek levert dat de klant een fikse boete of gevangenisstraf op. Wanneer een sekswerker niet adverteert met vergunningsnummer bingo dan staat de sekswerker ook 6 maanden gevangenisstraf te wachten.

Je zou verwachten wanneer een overheid zulke wetten invoert tegelijkertijd dan ook zorgt voor voldoende legale werkplekken voor sekswerkers. Het tegendeel is waar. De gemeente kan een vergunningsaanvraag eindeloos traineren en als er dan geen gronden voor een weigering zijn besluiten de prostitutiepanden op te kopen, om op deze manier prostitutie te kunnen voorkomen. Recent voorbeeld is de Hardebollenstraat in Utrecht. En dan blijft het stil in de tweede kamer. Alsof het niet gebeurd is. De gemeente Utrecht ontnam sinds de sluiting 162 ramen en momenteel ligt de tippelzone onder vuur. Met de Europalaan ontneemt de gemeente Utrecht opnieuw 150 legale werkplekken, daarmee komt de teller alleen in Utrecht al op 312 gesloten legale werkplekken te staan. De overheid schijnt dit zomaar te kunnen doen alsof sekswerkers geen mensen zijn, maar een eng virus dat bestreden moet worden. De meeste politici vinden het van “lef” getuigen om de Europalaan te sluiten. Dit soort uitspraken hoor je nou nooit van politici als er ergens anders werkgelegenheid verloren gaat.

Het is alsof de overheid de oorlog heeft verklaard aan de prostitutiebranche. Ik heb maar 1 passend antwoord. Ik zal de oorlog misschien niet winnen, maar zal in ieder geval wél strijdend ten onder gaan. Ik kan me simpelweg niet neerleggen bij het onrecht waar sekswerkers mee te maken hebben. Het doel van Freya “het openen van legale werkplekken ” is nog belangrijker geworden en Freya is vastbesloten, die legale plekken zullen er komen.